KONKURS PLASTYCZNY „Odżywiam się zdrowo”

KONKURS PLASTYCZNY

„Odżywiam się zdrowo”

Przedmiotem Konkursu jest praca plastyczna przedstawiająca pomysł na zdrowy posiłek.

 • Praca może zostać wykonana jako:
  a) forma papierowa w dowolnej technice plastycznej: rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, lepienie itp.;
  b) forma przestrzenna.
 • Dopuszczalne formaty pracy:
  a) praca płaska w formacie maksymalnie A3 (297×420 mm)
  b) forma przestrzenna: maksymalne wymiary 30 x 30 x 30cm.
 • Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w trzech kategoriach wiekowych:
  a) przedszkolaki: dzieci do lat 6
  b) uczniowie klas I-III szkoły podstawowej; dzieci w wieku 6-10 lat
  c) uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej, dzieci w wieku 10-15 lat

Prace dostarczamy do szkoły do 07.04.2021 r. pani Monice Zalewskiej. Prace płaskie będą grupowo wysłane przez nauczyciela, a prace przestrzenne uczestnik wysyła samodzielnie.

 

Regulamin: https://tajm.pl/wp-content/uploads/2021/03/Regulamin-Od%C5%BCywiam-si%C4%99-zdrowo.pdf