XI edycja konkursu grantowego

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Chechle przystąpiła do XI edycji konkursu grantowego Fundusz Naturalnej Energii organizowanego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

W konkursie wzięło udział 221 projektów, które skupiały się m.in. na ekologicznych rozwiązaniach związanych ze zmianami klimatu oraz z oszczędzaniem energii. Projekt napisany przez Szkołę Podstawową w Chechle, został jednym z 48 projektów, które zwyciężyły.

Nasz projekt pogłębia wiedzę oraz świadomość ekologiczną nie tylko wśród dzieci w wieku szkolnym, ale także wśród rodziców i mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem bioróżnorodności środowiska, ekologii roślin i zwierząt, wykorzystywaniem źródeł energii odnawialnej oraz  oszczędzaniem energii.

Cele naszego projektu to:

– zagospodarowanie wolnej przestrzeni na terenie placu szkoły w skalniaki w kształcie „róży wiatrów” nawiązującej do  Pustyni Błędowskiej, która znajduje się w sąsiedztwie szkoły, obsadzenie  miododajnymi roślinami rodzimymi,

-zasadzenie w donicach ziół takich jak: lubczyk, mięta, szałwia, werbena, tymianek, bazylia, oregano w celu stymulacji zmysłów węchu, dotyku i smaku,

– ustawienie hotelu dla owadów, budek lęgowych dla ptaków, domków dla jeży,

– stworzenie ekologicznego laboratorium na świeżym powietrzu, itd. w celu edukacji na temat rodzimych gatunków roślin oraz bioróżnorodności organizmów żyjących na naszym terenie. Systematyka każdej rośliny będzie opisana, dzięki czemu wszyscy będą mogli poznać gatunki poszczególnych roślin,

– powstanie minifolii, w której uczniowie samodzielnie zasadzą różne gatunki warzyw, uprawa będzie ekologiczna z użyciem kompostownika, który również powstanie na terenie szkoły.

Po powrocie uczniów do szkół zostaną zorganizowanie zajęcia na świeżym powietrzu, których celem będzie aktywowanie dzieci do poznawania otaczającej je natury poprzez tworzenie zielników, obserwację zwierząt i roślin, zajęcia plastyczne, malowanie krajobrazów w różnych płaszczyznach. Zorganizowane zostaną działania dodatkowe poprzez systematyczne spotkania integracyjno-edukacyjne, m.in. z leśnikiem i pszczelarzem, a także zajęcia edukacyjne entomologiczne, prelekcje na temat gatunków owadów zakończone konkursem plastycznym.

Projekt jest realizowany dzięki grantowi finansowemu z Funduszu Naturalnej Energii.
Organizatorem konkursu jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM
S.A., a Partnerem Konkursu jest Fundacja „Za górami, za lasami”.

inf. Paulina Pasich-Szatan