Wyniki Gminnego Konkursu Fotograficznego

 

GRATULUJEMY 

Ani Rosikoń i Mai Działach z klasy II oraz Zosi Kramarskiej z klasy V

Informacja ze strony Szkoły Podstawowej w Kwaśniowie Dolnym:

http://www.xn--szkoa-n7a.zspkwasniow.pl/2021/04/07/wyniki-gminnego-konkursu-fotograficznego/

Z ogromną przyjemnością publikujemy wyniki Gminnego Konkursu Fotograficznego ?

Przesłane zdjęcia przedstawiały pozytywne wartości związane ze szczęściem, docenianiem codziennych zdarzeń, postaw społecznych z różnych dziedzin życia codziennego

Dnia 31 marca 2021r.  komisja konkursowa po obejrzeniu 99 fotografii nadesłanych przez szkoły z Gminy Klucze, postanowiła przyznać  nagrody i wyróżnienia autorom następujących fotografii:

Klasy I-III
1. Aleksandra Wysmułek – klasa I – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach
2. Anna Rosikoń – klasa II – Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Chechle
3. Antoni Dresler – klasa III – Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Kwaśniowie Dolnym

Wyróżnienia:
– Piotr Pokwap – klasa III – Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Jaroszowcu
– Kamila Kulawik – klasa III – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach
Maja Działach – klasa II – Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Chechle

Klasy IV – VIII
1. Maria Kulawik – klasa VI – Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Rodakach
2. Aleksandra Nowakowska – klasa VII – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach
3. Weronika Kamionka- klasa VI – Szkoła Podstawowa im. Legionistów w Bydlinie

Wyróżnienia:
– Dominika Janik – klasa VII – Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej
w Kwaśniowie Dolnym
– Oliwia Ekiert – klasa VI – Szkoła Podstawowa w Ryczówku
– Wiktoria Ekiert – klasa VII – Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej
w Kwaśniowie Dolnym
Zofia Kramarska – klasa V – Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Chechle

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a nagrodzeni również nagrody rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy Klucze. Informacja o terminie i sposobie odbioru nagród zostanie przekazana do szkół biorących udział w konkursie.

Organizator podkreśla  zadowolenie z dużego zainteresowania konkursem i w związku z tym planuje kolejne edycje Gminnego Konkursu Fotograficznego.

Serdecznie gratulujemy laureatom i wszystkim uczestnikom! Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach Gminnego Konkursu Fotograficznego.

                                                        Przewodnicząca Komisji Konkursowej
      mgr Beata Krzykawska

Konkurs organizowany był pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Klucze.