Informacja dotycząca nauczania hybrydowego w klasach I-III

Szanowni Nauczyciele i Rodzice!

W związku z Rozporządzeniem MEN zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  od dnia 26.04. 2021 r. do odwołania w Szkole Podstawowej w Chechle prowadzone będą zajęcia w systemie hybrydowym. Lekcje oraz zajęcia świetlicowe odbywać się będą wg dotychczasowego planu. Harmonogram zajęć hybrydowych został umieszczony w linku→ Harmonogram nauczania hybrydowego w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Chechle docx(kliknij w link).

Anna Kotara
Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Chechle