Powrót do szkół klas I-III od 4 maja 2021 r.

Szanowni Rodzice!

W związku z Rozporządzeniem MEN zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 z dnia 29.04.2021 r. od dnia 4 maja 2021 r. zajęcia w klasach I-III
realizowane będą w systemie stacjonarnym. Lekcje oraz zajęcia świetlicowe odbywać się będą wg
dotychczasowego planu w reżimie sanitarnym.

Anna Kotara
Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Chechle