Informacja dla mieszkańców

Szanowni Państwo,
uprzejmie przypominamy wszystkim Mieszkańcom, że od 1 kwietnia. na terenie całego kraju odbywa się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021. Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy, a wszystkie zebrane dane podlegają bezwzględnej ochronie na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 443 z późn. zm.).
Podstawową, obowiązkową metodą udziału w NSP 2021 jest samospis internetowy, który polega na samodzielnym wypełnieniu na komputerze lub na urządzeniu mobilnym formularza spisowego, dostępnego na oficjalnej stronie Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem spis.gov.pl. Dla Państwa wygody i bezpieczeństwa GUS umożliwia telefoniczny „Spis na żądanie”. Dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99 od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00 będziecie mogli się Państwo spisać, gdy nie macie dostępu do Internetu. Przez cały czas trwania spisu możecie Państwo również skorzystać ze stanowiska komputerowego przygotowanego do samospisu dla mieszkańców w Urzędzie Gminy, w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej.
Osoby, które nie będą mogły spisać się samodzielnie, zostaną spisane przez rachmistrzów spisowych jedną z dwóch metod uzupełniających w formie:
• wywiadu telefonicznego,
• wywiadu bezpośredniego, o ile pozwoli na to sytuacja epidemiczna.
Rachmistrz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 będzie dzwonił z numeru telefonu 22 828 88 88 lub 22 2799999
W razie wątpliwości tożsamość rachmistrza spisowego można potwierdzić na infolinii spisowej pod numerem telefonu 12 279 99 99 lub przez aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl
Zapewniamy Państwa, że narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną gwarantują pełną ochronę gromadzonych informacji. Wszystkie dane zebrane od respondentów są objęte tajemnicą statystyczną – będą należycie i starannie zabezpieczone.
Więcej informacji na temat NSP 2021 mogą Państwo uzyskać w Urzędzie Gminy Klucze na stronie internetowej bip.klucze.pl, na stronie internetowej spis.gov.pl lub dzwoniąc na numer infolinii spisowej.
Zachęcamy Państwa do udziału w spisie, pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym w swoim otoczeniu, jak również do włączenia się w upowszechnianie informacji o NSP 2021 i przekazywanie informacji swoim najbliższym, oczywiście w sposób nienarażający Państwa zdrowia i bezpieczeństwa.
Spiszmy się, bo LICZYMY SIĘ DLA POLSKI!
Z poważaniem
Gminny Komisarz Spisowy
Wójt Gminy Klucze

Norbert Bień