KLASY I-III PAMIĘTAJĄ

Dnia 29 października 2021 r. dzieci z klas I-III  wraz z wychowawcami wybrali się na pobliski cmentarz. Po drodze zatrzymali się przy pomniku poświęconym ofiarom II wojny światowej ufundowanym przez mieszkańców Chechła, zapalili znicze  przed tablicą nagrobkową, upamiętniającą Żołnierzy poległych w II Wojnie Światowej. Odczytali nazwiska mieszkańców Chechła walczących z okupantem.
Spacerując po cmentarzu odwiedzili groby nieżyjących nauczycieli i dyrektorów szkoły i przedszkola: śp. Józefy Guzik i śp. Marii Małozięć oraz nauczycielki języka polskiego śp. Barbary Elżbiety Wójcik.  W czasie wycieczki, dzieci poznawały tradycje oraz  zwyczaje związane ze świętem zmarłych w naszej kulturze i religii.