NASZE SUKCESY

Uczniowie brali licznie udział w różnorodnych konkursach ( w tym artystycznych), przeglądach i zawodach sportowych na różnym szczeblu: gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. W wielu odnosili sukcesy i zdobywali nagrody.

Osiągnięcia:
Konkurs Międzynarodowy
-Udział uczniów klasy 7 w IT Fitness Test 2022 Grupy Wyszehradzkiej, międzynarodowym, największym i najbardziej kompleksowym teście kompetencji cyfrowych, który po raz pierwszy odbywał się jednocześnie na terenie czterech krajów: Czech, Polski, Słowacji i Węgier.

Konkursy ogólnopolskie
-XXIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno-Środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro” pod hasłem „ Energia drzemiąca w skałach”, wyróżnienie
-Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Mój ulubiony polski sportowiec 2021 r.”
-Ogólnopolski konkurs poświęcony rodzinie, „Rodzina. Mając siebie-mamy tak wiele”, pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki
-Kangur Matematyczny
-XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”

Konkursy wojewódzkie
-Konkurs Literacki „Piękno Małopolski – Słowem Opisane”, wyróżnienie

Konkursy powiatowe
-Wolontariusz Roku 2021- I miejsce
-Powiatowy konkurs historyczny – Polskie drogi do niepodległości. Postawy Polaków wobec zaborców w okresie Powstania Styczniowego- laureatka
-Powiatowy Konkurs Recytatorski „Ludzie to anioły z jednym skrzydłem, dlatego aby się wznieść, musimy trzymać się razem…” Maria Konopnicka” pod Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Olkuskiego, I miejsce
-Powiatowy Konkurs Plastyczny „Ludzie to anioły z jednym skrzydłem, dlatego aby się wznieść, musimy trzymać się razem…” Maria Konopnicka”
I miejsce, wyróżnienie
-Powiatowy Konkursu literacko – plastyczno – ekologicznego „Chrońmy źródła wody”, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu, kat. Plastyczny- I miejsce, Kat. Literacka- wyróżnienie
-„Najtrudniej być po prostu człowiekiem” XXI edycja Powiatowego Konkursu Czytelniczego- II, III miejsce
-Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Moje miasto i mój region w obiektywie: tu mieszkam…” – I,II miejsce
-Powiatowy konkurs na interpretację wiersza K. K. Baczyńskiego- 2 wyróżnienia
-VII Powiatowy Konkurs Matematyczny – III miejsce
-Powiatowy Konkurs Lingwistyczny Wieża Babel – III miejsce
-Powiatowe zawody w piłce ręcznej dziewcząt, III m-ce
-Powiatowy Konkurs „Piosenki – z uśmiechem” , 2 wyróżnienia

Konkursy gminne
Igrzyska Dzieci:
I m-ce w gminnych zawodach mini koszykówce dziewcząt
I m-ce w gminnych zawodach w mini piłce ręcznej dziewcząt
I m-ce w gminnych zawodach w piłce nożnej dziewcząt
II m-ce w powiatowych zawodach w mini piłce ręcznej dziewcząt
II m-ce w powiatowych zawodach w piłce nożnej dziewcząt
II m-ce w gminnych zawodach w piłce nożnej chłopców

Igrzyska Młodzieży:
II m-ce w gminnych zawodach w koszykówce chłopców
II m-ce w gminnych zawodach w piłce ręcznej chłopców
I m-ce w gminnych zawodach w piłce ręcznej dziewcząt

-etap gminny XXI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, II miejsce
-Konkurs gminny na „Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną” II, III miejsce
-,,Parki Krajobrazowe w Unii Europejskiej”, dwa II miejsca, wyróżnienie
-Gminny konkurs plastyczny na Kartkę świąteczną „Święta, Święta, .. czas kolędowania ..”- III miejsce
-II m-ce w kategorii wiekowej klas IV-VI chłopców w I Gminnym Tygodniu Artystyczno- Sportowym
-Gminny konkurs plastyczny pn. „Czysta Gmina – czysty świat” z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi – działanie w ramach EKO AKCJI ,, Sprzątamy Gminę Klucze II”
2 wyróżnienia

Szkolne konkursy
-Konkurs wiedzy dla klas IV-VIII z okazji Dnia Patrona
-Konkurs plastyczny dla klas I-III z okazji Dnia Patrona
-Konkurs kaligraficzny dla klas I-VIII, j.w.
-Szkolny Konkurs Plastyczny „Bukiet z okazji Dnia Kobiet”
-Szkolny konkurs na „Wesołą Dynię”