Good Deeds Day – Międzynarodowy Dzień Dobrych Uczynków

W dniu dzisiejszym, tj. 8 września 2022 r. dwudziestu jeden wolontariuszy z Zespolu Szkolno- Przedszkolnego w Chechle porządkowało miejsca pamięci narodowej i groby dzieci na parafialnym cmentarzu. Działania są prowadzone w ramach Good Deeds Day. Międzynarodowego Dnia Dobrych uczynków. Dzisiejsza akcja nosi nazwę: Strażnicy Pamięci i Dzieci Dzieciom. Mamy jeszcze w planie Zielone kwiatki na wiejskie rabatki i odwiedziny w Domu Seniora. Opiekę nad wolontariuszami pełniły p. Bożena Kliś i Magdalena Palska- koordynator Szkolnego Kola Wolontariatu.