„Wszystkie śmieci są nasze!” – Akcja Sprzątanie Świata

Wszyscy uczniowie naszej szkoły włączyli się dziś w ogólnopolską 29. akcję – Sprzątanie Świata pt. „Wszystkie śmieci są Nasze!”.

Uczniowie wraz z nauczycielami udali się w okolice Pustyni , Domu Seniora, placu zabaw , boiska sportowego oraz wzdłuż ulicy Kluczewskiej.

Najmłodsi z klas 1-3 porządkowali teren szkoły.

Mamy nadzieję, że dzisiejsze działania zwiększą wśród nas świadomość ekologiczną oraz wzbudzą odpowiedzialność za środowisko naturalne.