„Niebieski Tydzień w Gminie Klucze”

„Niebieski Tydzień w Gminie Klucze” to kampania społeczna skierowana do osób doznających przemocy w rodzinie, stosujących przemoc w rodzinie oraz świadków przemocy. Kampania ma na celu zwiększenie świadomości na temat zjawiska przemocy.
W Centrum Usług Społecznych w Kluczach (ul. Zawierciańska 16) w dniach 24.10.2022 r. – 28.10.2022 r. dyżur odbywać będą specjaliści ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, którzy udzielą mieszkańcom bezpłatnych porad na temat przemocy.