Niebieski tydzień w gminie Klucze

W naszej szkole w ostatnim tygodniu października w ramach kampanii społecznej “Niebieski Tydzień w Gminie Klucze” wykonywaliśmy prace plastyczne pod hasłem “STOP PRZEMOCY”. Prace zostały przygotowane w zespołach klasowych pod okiem nauczyciela plastyki. Na godzinach wychowawczych przeprowadzono zajęcia profilaktyczno-wychowawcze dotyczące zjawiska przemocy, rodzajów przemocy, zachowań agresywnych oraz tego w jaki sposób przeciwdziałać przemocy.