Inscenizacja słowno-muzyczna o Ignacym Łukasiewiczu

Dzisiaj, tj.23 11.2022 r. Grupa Teatralna Światełka ze Szkoły Podstawowej im.Tadeusza Kościuszki w Chechle przedstawiła uczniom i przedszkolakom inscenizację słowno-muzyczną o Ignacym Łukasiewiczu. Przedstawienie było przygotowane na Gminny Konkurs z okazji 200-setnej rocznicy urodzin Ignacego Łukasiewicza, polskiego wynalazcy lampy naftowej, farmaceuty i przedsiębiorcy, założyciela pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej, pioniera przemysłu naftowego w Europie. ??‍⚕️
Grupę przygotowały nauczycielki: Bożena Kliś i Monika Zalewska.