WYJAZD DO MUZEUM PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W BÓBRCE

Dnia 1.12.2022 r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chechle byli, wraz z innymi uczniami szkół podstawowych naszej gminy, na wycieczce w Bóbrce. Wyjazd – to forma nagrody dla uczniów i opiekunów za trud włożony w przygotowanie do konkursu „Taki był Ignacy”. Nasi uczniowie zajęli I miejsce, przedstawiając inscenizację słowno- muzyczną. Wycieczka do Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego zorganizowana była w ramach projektu pn.” Taki był Ignacy…”, realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach. Była uwieńczeniem zarówno projektu, jak i Gminnego Konkursu „Taki był Ignacy…” – jeden dzień z życia Ignacego Łukasiewicza, zorganizowanego pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Klucze. Na zakończenie pobytu w Bóbrce wszyscy otrzymali od realizatora projektu pamiątkowe gadżety.