„Dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne”

Dziś na lekcji wiedzy o społeczeństwie, w klasie ósmej odbyła się konsultacja merytoryczna w ramach projektu „Lekcje z ZUS”. Prezentacja przedstawiona przez Panią Barbarę Korpałę koordynatora ds. komunikacji społecznej i edukacji z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chrzanowie nt. „Dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne?” przybliżyła uczniom zagadnienia związanie z działalnością instytucji oraz ubezpieczeniami. Projekt „Lekcje z ZUS” kształtuje świadomość młodzieży, uczy przy tym by być wzajemnie odpowiedzialnym wobec osób, które przynależą do innych pokoleń (zasady solidaryzmu społecznego), a ponadto daje praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom. Gadżety ZUS-owskie otrzymała grupa, która najszybciej rozwiązała zadania tematyczne.