SUKCES UCZNIÓW KLASY VII

Dwaj uczniowie klasy VII, Szymon Palski i Jan Żak, zostali laureatami konkursów: ogólnopolskiego i wojewódzkiego.
Szymon Palski zdobył wyróżnienie w Ogólnopolskim konkursie literackim „Jan Paweł II i Wanda Rutkiewicz-autorytety w mojej wspinaczce na szczyt”.
Cieszymy się, że młodzi ludzie z wielkim zaangażowaniem poszukują autorytetów, aby budować swoją przyszłość w oparciu o wartości nieprzemijające. Nauczanie Jana Pawła II nadal pozostaje aktualne i wołanie Patrona Młodzieży: „Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować”, a także wymagające słowa Wandy Rutkiewicz: „Każdy ma przecież do pokonania swój Everest. Mój sukces był dowodem na to, że każdemu może się udać to, co sobie postanowi”, znajduje wśród młodego pokolenia wielu naśladowców.
Z kolei Jan Żak został finalistą Małopolskiego konkursu recytatorskiego „Spotkanie ze słowem pięknym i prawdziwym”. Znalazł się wśród najlepszych recytatorów każdego z etapów konkursu: szkolnego, gminnego, powiatowego.
Opiekunem uczniów była polonistka Bożena Kliś.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.