XX Edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów klas I-III

XX Edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów Edukacji Wczesnoszkolnej odbyła się 19 kwietnia w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu. Konkurs objęty został patronatem honorowym przez Barbarę Nowak – Małopolskiego Kuratora Oświaty, Bogumiła Sobczyka – Starostę Powiatu Olkuskiego, Norberta Bienia – Wójta Gminy Klucze oraz Krzysztofa Budzińskiego – Wójta Gminy Bolesław. W tegorocznym finale konkursu pn. „Poezja Brzechwy i Tuwima w oczach dziecka” wzięło udział 18 uczniów – laureatów eliminacji przeprowadzonych w gminach z terenu powiatu olkuskiego. Dziecięce zmagania na polu recytacji podziwiali zgromadzeni na sali rodzice i nauczyciele a także zaproszeni goście: Jarosława Kraszewska – Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Kluczach, Janina Borowiec – Dyrektor Samorządowego Zespołu Oświaty i Wychowania w Bolesławiu, Justyna Białaś – Radna Gminy Klucze oraz dyrektorzy szkół, w których odbyły się eliminacje gminne.

Jury w składzie: Beata Wójcik (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej), Beata Sierka (nauczyciel języka polskiego) oraz Iwona Lis (nauczyciel języka polskiego) przyznało tytuł mistrza recytacji powiatu olkuskiego Julii Gęgotek z SP nr 2 w Olkuszu. Miejsce drugie przyznano Hannie Wąsiel z SP w Braciejówce, natomiast miejsce trzecie zajęła reprezentantka gminy Klucze Elisa Rocchi z SP w Chechle.

Gratulujemy wszystkim.