„Od oszczędzania do inwestowania”

Dziś w klasie 8 podczas zajęć wiedzy o społeczeństwie odbyła się lekcja online wprowadzająca uczniów w świat finansów. Bierzemy udział w przedsięwzięciu, którego celem jest podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu ekonomii, cyberbezpieczeństwa i budowanie właściwych postaw w zakresie przedsiębiorczości. To także część projektu edukacyjnego Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży BAKCYL – jednego z największych programów pozaformalnej edukacji finansowej w Europie – „Bankowcy dla Edukacji”.
Temat dzisiejszej lekcji online brzmiał „Od oszczędzania do inwestowania”. Kolejne lekcje już niebawem.