Wyniki z egzaminu ósmoklasisty

Z dumą informujemy, że w roku szkolnym 2022/2023 uczniowie naszej szkoły osiągnęli bardzo wysokie wyniki z egzaminu ósmoklasisty, które były wyższe od wyników gminy, powiatu, województwa i kraju.