Międzynarodowy Dzień bez Przemocy

2 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień bez Przemocy ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 15 czerwca 2016. Celem inicjatywy jest szerzenie idei życia bez przemocy oraz upowszechnianie tolerancji międzyludzkiej.
​Przemoc to wywieranie wpływu na proces myślowy, zachowanie lub stan fizyczny osoby pomimo braku przyzwolenia tej osoby na taki wpływ, przy czym wyróżnia się dwa zjawiska: przemoc fizyczną i przemoc psychiczną. Według WHO, o uznaniu danego przypadku użycia siły lub władzy, lub groźby takiego użycia, za przemoc, decyduje negatywny cel i wysokie prawdopodobieństwo negatywnych skutków takiego działania. Psychologia wyróżnia cztery rodzaje przemocy: psychiczną, fizyczną, ekonomiczną i seksualną.
​W ramach akcji na korytarzu w naszej szkole została wyeksponowana gazetka tematyczna, która uwrażliwia uczniów na zjawisko przemocy.
Gdzie szukać pomocy :
• 116 111 – telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
• 800 12 12 12 Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
• 800 120 002 – Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ Niebieska Linia”
• 800 676 676 – Infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich
• 116 123 – Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym
• 800 120 226 – Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie