Dzień Edukacji Narodowej i Ślubowanie klasy 1

Dnia 13 października 2023 r. o godz. 10.00, w przeddzień DEN, w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chechle odbyła się ważna uroczystość. Było to ślubowanie pierwszoklasistów oraz uczczenie 250 rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej -pierwszego na świecie ministerstwa oświaty.

W uroczystości wzięli udział:  Pani dyrektor Anna Kotara, społeczny zastępca dyrektora ZSP -Pani Aleksandra Porębska, nauczyciele, uczniowie, rodzice, dziadkowie. Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście: Pani sołtys Maria Sierka, radny -Pan Józef Kaczmarczyk oraz Ksiądz Proboszcz Marek Szeląg.

Był to wyjątkowy dzień, zwłaszcza dla pierwszoklasistów, którzy w pięknym programie artystycznym zaprezentowali przed zgromadzoną publicznością swoje zdolności recytatorskie, muzyczne i taneczne. Uczniowie wspaniale zdali „egzamin pierwszoklasisty”. W podniosłej atmosferze,  dzieci złożyły ślubowanie na sztandar szkoły. Następnie  rozpoczęła się ceremonia pasowania na ucznia  Zgodnie z tradycją szkoły, pierwszoklasiści pozostawili swój ślad, odciskając wskazujący  paluszek w Kronice Szkoły, tak jak kiedyś uczynili to ich rodzice. Dzieci stały się pełnoprawnymi uczniami klasy I Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chechle.

Po uroczystości czekała na nich następna niespodzianka, tj. pyszny poczęstunek przygotowany przez rodziców. Na pamiątkę tego bardzo ważnego dnia dzieci otrzymały róg słodkości.

Z okazji DEN uczniowie złożyli życzenia wszystkim nauczycielom, a Samorząd Uczniowski przygotował dla grona pedagogicznego i gości miłą niespodziankę- piękne kartki z życzeniami wykonane przez dzieci pod kierunkiem opiekunów SU.