Akcja Szkolnego Koła Wolontariatu

„Chwila trwa całą sekundę, ale pamięć żyje wiecznie”.
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Chechle organizuje w ciągu roku różne szlachetne akcje.
Tym razem Szkolne Koło Wolontariatu przeprowadziło, jak co roku, dnia 20 października 2023 r. akcję sprzątania grobów na parafialnym cmentarzu. Uczniowie, pamiętając o partyzantach, żołnierzach AK, zmarłych księżach czy nauczycielach, grabili liście, czyścili groby, wyrzucali stare znicze. Chcieli przygotować te miejsca na Dzień Wszystkich Świętych. Uczniowie wykazali się zaangażowaniem przy zgrabianiu liści, wyrywaniu trawy i chwastów.
Radością napawa fakt, że potraktowali pozalekcyjny czas na sprzątanie cmentarza jako lekcję szacunku i pamięci o przodkach. Akcja zakończyła się modlitwą za zmarłych.
Nauczyciele, pani Magdalena Palska i pani Bożena Kliś dziękują serdecznie wolontariuszom za poświęcony czas.