Dzień Zdrowej Kanapki

Zapraszamy, aby ten 3 listopada był dniem wyjątkowym i zdrowe drugie śniadanie przynieść do szkoły.