Wykład „Przebieg Powstania Styczniowego na Ziemi Olkuskiej i jego bohaterowie”

Dnia 14.11.2023 r. o godzinie 9.00 w Domu Kultury „Papiernik” w Kluczach odbył się w wykład pt. „Przebieg Powstania Styczniowego na Ziemi Olkuskiej i jego bohaterowie”. Uczestniczyli w nim uczniowie klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Chechle oraz uczniowie ze SP w Kwaśniowie.

Wykład przygotował Pan Jacek Sypień-historyk i dziennikarz, absolwent UJ, autor wielu książek i artykułów poświęconych historii naszego regionu. Zapisał się on piękną kartą w historii zrywu niepodległościowego -Powstania Styczniowego.

Młodzież z wielkim zainteresowaniem słuchała wykładu. Pan Sypień bardzo ciekawie opowiadał o przebiegu wydarzeń i bohaterach zrywu niepodległościowego.

Dziękujemy organizatorom za tak ciekawą lekcję historii.