Odwiedziny w bibliotece klasy I

W ramach innowacji klasa pierwsza odwiedziła dziś bibliotekę szkolną. Uczniowie założyli karty i wypożyczyli książki. ?