Wyniki z konkursu powiatowego „Chrońmy źródła wody”

Wśród grona laureatów! 🏆

Pięć uczennic ze SP w Chechle znalazło się wśród nagrodzonych w VIII edycji Konkursu literacko-plastyczno-ekologicznego „Chrońmy źródła wody” organizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, Stowarzyszenie Teatralno-Literackie i Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu.

W kategorii praca plastyczna:

I miejsce Jagoda Skrzypczak z klasy 6.

W kategorii praca literacka:

II miejsce Alicja Pacia z klasy 8;

wyróżnienia: Elisa Rocchi z klasy 4,

Zuzanna Małozięć z klasy 5 i Milena Kulawik z klasy 8.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 👏