Jak dawniej…

Dnia 4 czerwca 2024 r. uczniowie klas 4 i 5 Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki odwiedzili Izbę regionalną znajdującą się w Domu Ludowym w Chechle. Dzieci zobaczyły, jak mieszkali dawniej ludzie. Mogły zobaczyć kuchnię i izbę mieszkalną, a w nich liczne eksponaty, o których uczyły się na lekcjach. Pani Natalia Mermel, przewodnicząca KGW „Chechlanki”, bardzo ciekawie opowiadała uczniom o dawnym życiu na wsi. Była to naprawdę bardzo ciekawa lekcja historii, za którą dziękujemy Pani Natalii Mermel.