KALENDARIUM

1906r. Pierwsze zapiski o legalnej nauce w Szkole Podstawowej w Chechle. 
1915r. Wznowienie nauki po przerwie spowodowanej działaniami I Wojny Światowej. 
1944r. Przerwanie nauki  w związku z działaniami II Wojny Światowej 
1945/46 Wznowienie nauki po przerwie spowodowanej działaniami II Wojny Światowej. 
1946r. Zorganizowanie wieczorowych kursów dla analfabetów. 
1967r. Rozpoczęcie budowy nowej szkoły. 
18.I.1969 Pierwsze lekcje w nowej szkole. 
10.V.1969 Oficjalne przekazanie szkoły, odsłonięcie tablicy pamiątkowej, nadanie szkole imienia Tadeusza Kościuszki. 
9.V.1981 Przekazanie sztandaru 
1985/90 Modernizacja i rozbudowa szkoły, budowa sali  gimnastycznej. 
12.V.1994 Odsłonięcie popiersia patrona. 
2001r. Otwarcie pracowni komputerowej.