W krainie rytmów i melodii

Innowacja pedagogiczna z muzyki

„W krainie rytmów i melodii”

Monika Zalewska

Przedmiot: muzyka

Rodzaj innowacji: metodyczna

Klasy : IV- V

01.09. 2022 r. – 31.05. 2023 r.

 

Cele główne:

– Rozwijanie ekspresji muzycznej i ruchowej;

– rozbudzenie wrażliwości i wyobraźni muzycznej;

– rozwijanie zdolności, talentów i zainteresowań muzycznych poprzez czynne muzykowanie oraz kształtowanie umiejętności włączania sztuki we własne, osobiste życie poprzez świadome uczestnictwo w życiu kulturalnym.