Ogólnodostępne boisko wielofunkcyjnego w Chechle

Przy szkole podstawowej w Chechle odbyło się oficjalne otwarcie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego boiska wielofunkcyjnego.

Celem ogólnym projektu jest stworzenie spójnej i bogatej oferty sportowo-rekreacyjnej w gminie, poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej, która stanie się podstawą aktywizacji miejscowej ludności, podniesienia jakości kapitału społecznego i w konsekwencji dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego tego obszaru. Nastąpi to w wyniku następujących celów szczegółowych:
– poprawa dostępności do podstawowej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie,
– poprawa aktywności fizycznej mieszkańców gminy,
– aktywizacja społeczna i gospodarcza mieszkańców,
– uporządkowanie rozwoju przestrzennego i poprawa estetyki miejscowości Bydlin, Chechło , Rodaki i Ryczówek
– wzrost znaczenia tych miejscowości dla rozwoju turystyki w Gminie Klucze
– wzrost poczucia utożsamiania się lokalnej społeczności z miejscem zamieszkania,
– zapobieganie problemom społecznym, zwłaszcza grup społecznych w największym stopniu zagrożonych marginalizacją
– poprawa dostępu miejscowej ludności do wszelkiego rodzaju imprez o charakterze kulturalnym
– stworzenie bezpiecznego i przystosowanego dla dzieci i młodzieży miejsca spędzania czasu wolnego,
– stworzenie miejsca spotkań i wypoczynku dla miejscowej ludności,
– zwiększenie potencjału gospodarczego i społecznego wsi poprzez inwestycje w rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej
Przedsięwzięcie obejmuje budowę 4 ogólnodostępnych boisk wielofunkcyjnego z trawy syntetycznej na podbudowie tłuczniowej w miejscowościach Bydlin, Chechło, Rodaki, Ryczówek. Boiska będą służyły do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę oraz tenisa ziemnego. Powierzchnia 1 boiska wielofunkcyjnego będzie wynosić 44m x 22m = 968 m2, powierzchnia pola gry: 40m x 20 m2 = 800m2. Powierzchnia w granicach ogrodzenia 44 x 22 = 968m2.
Obiekty będą stanowiły uzupełnienie bazy sportowej Gminy Klucze.
DSC_0117
DSC_0127
DSC_0139
DSC_0147