ŚLUBOWANIE I PASOWANIE UCZNIÓW I KLASY

Pomni ideałów Wielkiego Syna i Patrona Naszej Szkoły Tadeusza Kościuszki,

 

My uczniowie klasy pierwszej uroczyście przysięgamy:

*Obywatelską i uczniowską postawą godnie reprezentować naszą Ojczyznę i szkołę

*Rozwijać swoją osobowość i intelekt

*Uczyć się systematycznie i pilnie, przestrzegać obowiązków wynikających ze Statutu Szkoły

*W nauce, przyszłej pracy i życiu kierować się słowami patrona: ciągle rozwijać się w cnotach rodzinnych i obywatelskich, strzec wiary ojczystej, języka i obyczajów

Oto tekst ślubowania jaki wypowiadają dzieci z klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Chechle. Ta najważniejsza uroczystość dla pierwszoklasistów odbywa się zawsze w Dniu Nauczyciela. Uczniowie odświętnie ubrani wraz ze swoimi rodzinami, przychodzą na wyznaczoną godzinę do sali gimnastycznej. Tradycyjnie od wielu lat na ślubowaniu  są: pani dyrektor Anna Kotara, pani sołtys Maria Sierka, nauczyciele,wzruszeni rodzice, dziadkowie oraz wszystkie klasy naszej szkoły.

Po części artystycznej rozpoczyna się ceremonia pasowania. W podniosłej atmosferze dzieci składają ślubowanie i zostają przyjęte w poczet uczniów Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chechle .

Po wyprowadzeniu sztandaru w myśl tradycji naszej szkoły dzieci pozostawiają swój ślad odciskając paluszek w Kronice Szkoły, tak jak kiedyś uczynili to ich dziadkowie i rodzice.

Po uroczystościach czeka na NOWYCH uczniów następna niespodzianka – pyszny poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Na pamiątkę tego bardzo ważnego dnia wszyscy otrzymują pamiątkowe dyplomy.