Trzeźwa Małopolska

No promil-No problem

Od 6 lat uczestniczymy w wojewódzkiej kampanii społecznej „No promil-No problem”.

Podejmujemy liczne działania profilaktyczne, mające na celu przeciwdziałanie spożywania napojów alkoholowych przez osoby nieletnie i prowadzenie pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu.

Uczymy właściwej, aktywnej postawy  sprzeciwu względem pijanych kierowców. Prowadzimy działania pedagogizujące dzieci i rodziców, przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Olkuszu  organizujemy i uczestniczymy  w marszu trzeźwości. Przeprowadzamy konkursy szkolne na tematyczny transparent, pracę plastyczną i literacka nawiązującą do założeń kampanii. Wyłaniamy najlepsze prace i przesyłamy do organizatorów kampanii. Uczestniczymy w Wojewódzkich Konferencjach podsumowujących coroczne działania. Nasi uczniowie każdego roku znajdowali się w czołówce nagrodzonych uczestników. W ubiegłym roku podczas konferencji podsumowujących przedstawialiśmy działania podejmowane we wszystkich szkołach Gminy Klucze. Nasi uczniowie znaleźli się w trójce nagrodzonych  reprezentantów ze szkół Gminy.