Innowacja klas IV-VI

Innowacja pedagogiczna klasy IV – VI

w  roku szkolnym 2014/2015

 

Od 1 września 2014 do maja 2015 r.  w naszej szkole realizowana jest w klasach IV, V, VI

w ramach zajęć z wychowawcą innowacja pedagogiczna o nazwie „Poprzez spotkania

z absolwentami do wiedzy i mądrości”.

Autorkami tej innowacji są nauczycielki: Bożena Kliś i Magdalena Palska.

Obecnie wdrażana Innowacja pedagogiczna jest kontynuacją spotkań z absolwentami, które zainicjowała Pani dyrektor szkoły Anna Kotara.

Innowacja „Poprzez spotkania z absolwentami do wiedzy i mądrości” służy uatrakcyjnieniu zajęć z uczniami i kształtowaniu pozytywnych postaw młodych ludzi.

Uczniowie poznawać będą sylwetki absolwentów, którzy stanowić będą dla naszych dzieci wzór do naśladowania, wyzwolą chęć do nauki i pracy. Ponadto uświadomią uczniom, że możliwa jest realizacja i spełnienie własnych planów i marzeń.

Chcemy, aby „żywe” godziny wychowawcze przyczyniły się do zwiększenia motywacji naszych dzieci do nauki i wzorowego zachowania. Ponadto dzięki spotkaniom z różnymi absolwentami uczniowie zdobędą wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin, wykażą się kreatywnością i inwencją twórczą.

Innowacja zawiera następujące treści programowe:

 1. 1. Moja Mała Ojczyzna.
 2. 2. Polska-nasz kraj.
 3. 3. W zdrowym ciele-zdrowy duch.
 4. 4. Muzyka łagodzi obyczaje.
 5. 5. W sztuce wyrażam siebie.
 6. 6. Jestem bezpieczny, znam zasady.
 7. 7. Poprzez doświadczenia do wiedzy.
 8. 8. Jestem częścią środowiska-dbam o przyrodę.
 9. 9. Jestem wrażliwy-pomagam.

Innowacja pedagogiczna „Poprzez spotkania ze znanymi absolwentami do wiedzy i mądrości” realizowana była w Szkole Podstawowej im Tadeusza Kościuszki w Chechle od

września do maja roku szkolnego 2014/2015 r. Autorkami innowacji były nauczycielki: Bożena Kliś i Magdalena Palska.

Program zajęć realizowany był w ramach godziny z wychowawcą. Obejmował spotkania ze znanymi absolwentami i podejmował następujące zagadnienia:

 1. Moja Mała Ojczyzna.
 2. Polska nasz kraj
 3. W zdrowym ciele zdrowy duch
 4. Muzyka łagodzi obyczaje
 5. W sztuce wyrażam siebie.
 6. Jestem bezpieczny, znam zasady.
 7. Poprzez doświadczenia do wiedzy.
 8. Jestem częścią środowiska- dbam o przyrodę.
 9. Jestem wrażliwy- pomagam.

Dzięki  zorganizowanym spotkaniom, nasi uczniowie mieli możliwość uczestnictwa w atrakcyjnych zajęciach, dzięki którym kształtowali właściwe postawy.

Uczniowie poznali sylwetki znanych absolwentów i ich sukcesy, mogli czerpać właściwy wzór do naśladowania.

Ponadto spotkania wyzwoliły u uczniów chęć do nauki i pracy. Uświadomiły dzieciom, że, dzięki nauce i efektywnej pracy,  można w dorosłym życiu realizować swoje marzenia i pasje. Oprócz tego  wykorzystywać swoje talenty, zdolności w  przyszłej pracy zawodowej.

Po przeprowadzonej ewaluacji innowacji pedagogicznej: „Poprzez spotkania ze znanymi absolwentami do wiedzy i mądrości” należy stwierdzić, że spotkania z absolwentami są potrzebne. Podobały się tego typu lekcje z wychowawcą aż  99% ankietowanym uczniom.

Uczniowie w wypełnionych ankietach pisali, że spotkania są potrzebne, ponieważ:

–        Dzięki nim poznali losy absolwentów

–        Mogli w ciekawej formie spędzić godzinę z wychowawcą

–        Mieli możliwość pogłębić swoją wiedzę z różnych dziedzin

–        Absolwenci motywowali do podejmowania wysiłku, pracy, gdyż przynoszą one wymierne efekty, dają zadowolenie i satysfakcję z pracy, którą wykonują.

Uczniowie ,mając do dyspozycji skalę od 1-6, w przeważającej liczbie ocenili spotkania w skali od 4-6,dając tym samym wyraz bardzo dobrego odbioru proponowanych zajęć.

Najwyżej przez uczniów zostało ocenione spotkanie z absolwentką Klaudią Kulawik -finalistką programu telewizyjnego Mam Talent, a obecnie wokalistką grającą na flecie poprzecznym, uczennicą klasy maturalnej Państwowej Szkoły Muzycznej w Katowicach.

Nasi uczniowie uzasadniali swą ocenę i wybór tym, że mieli możliwość zagrania na flecie, wzięcia go do ręki. Ponadto spotkali się ze starszą ,o kilka lat od siebie, koleżanką, która ciekawie opowiadała o swej codziennej pracy, nauce, o trwających godzinami próbach. Uczniowie mogli także wysłuchać pięknego śpiewu i gry na flecie zaproszonej absolwentki.

Uczniowie chcieliby kontynuacji tego typu zajęć, o czym świadczą wyniki ankiet: 29 na 34 uczniów, tj.85 %  oczekuje dalszych spotkań z absolwentami.

Wyniki ewaluacji innowacji oraz osiągnięte efekty.

1. Czy podobały się spotkania z absolwentami naszej szkoły?

Tak- 33 osoby

Nie – 0

Nie wiem – 0

Czasami (dopisek ucznia)- 1

2. Uzasadnij swój wybór:

– dowiedziałem się wielu interesujących rzeczy x2

– bardzo mnie ciekawiły

– mogłam się czegoś dowiedzieć x2

– były ciekawe, interesujące, pomocne bo możemy się dużo dowiedzieć

-były ciekawe x4

-mogłam poznać różne osoby, mające niezwykłą pracę np. ratowanie ludzi

– było ciekawie i miło

– ponieważ poznaliśmy dawnych uczniów naszej szkoły i dowiedzieliśmy się wiele i ich zawodach i zainteresowaniach

– mogę poznać ludzi którzy przede mną chodzili do szkoły i dowiedzieć się jak daleko zaszli

– dużo się tam nauczyłam(podczas spotkań) i zmobilizowałam do nauki

– bardzo dużo się dowiedziałam

-ponieważ traciliśmy lekcje i było bardzo fajnie

– były interesujące i fajne

– nie chodzi się na lekcje

– absolwenci nas motywowali byśmy się uczyli i też mi się podobały

– niektóre spotkania mi się podobały a niektóre nie

-czasami spotkania były fajne i ciekawe a czasami nudne i niefajne

-uważam że były ciekawe i mogliśmy się więcej dowiedzieć x2

– było fajnie bo absolwenci których znam zaciekawiają mnie

– ponieważ dowiaduję się ciekawych rzeczy o osobach, które kiedyś chodziły do naszej szkoły

– mogliśmy dowiedzieć się o różnych ciekawych rzeczach x2

– były ciekawe wiele się nauczyliśmy

– można było się dowiedzieć o wielu pracach, o osobach i instrumentach

-ponieważ spotyka się różnych, ciekawych ludzi

– dowiedziałam się wielu nowych informacji m In. o przyrodzie otaczającej nas, o muzyce

– były ciekawe, interesujące

-ponieważ rozmawialiśmy o ciekawych rzeczach

3. oceń cykl spotkań z absolwentami w skali od1 do 6

1-0

2-0

3- 4 osoby

4- 6 osób

5 – 8osób

6- 16 osób

4. które ze spotkań z absolwentami podobało ci się najbardziej?

– spotkanie z lekarzem

–  ratownikiem medycznym x2

– pracownik naukowy AGH x3

– muzykiem x18

– z leśniczym x5

– nie pamiętam x2

– strażakiem/ x2

– samorządowcem

– policjantem x2

5. uzasadnij swój wybór:

– ponieważ dowiedziałam się ciekawych rzeczy ze świata medycyny

-ponieważ można było spróbować zagrać na flecie x3

-dowiedziałam się jakie zwierzęta są pod ochroną

– ponieważ był pistolet- spotkanie z policjantem

– bardzo podoba mi się ich praca, czyli ratowanie ludzi

– ponieważ pani P. Maria Sierka jest naszym sołtysem i ciekawie opowiada

– Klaudia opowiadała dużo o muzyce, a leśnik o przyrodzie. Podobały mi się spotkania ponieważ interesuję się muzyka i przyrodą

-ponieważ lubię muzykę i lekcja była bardzo ciekawa

– ponieważ nauczyłam się grać na flecie

– miała piękny głos i ciekawy flet

– ponieważ rozmawialiśmy o różnych wypadkach

-bo lubię śpiewać i pokazała nam różne instrumenty

– potrafiła zaciekawić uczestników

– ponieważ ładnie śpiewa

– Klaudia pokazywała nam swój instrument muzyczny

Spotkanie z absolwentem panem Adamem Kalisiem

    

W ramach programu innowacji pedagogicznej odbyło się dnia 5 stycznia 2015 roku kolejne spotkanie z absolwentem naszej szkoły – Panem Adamem Kalisiem, który jest strażakiem OSP w Chechle.

Pan Adam kultywuje tradycję rodzinną, a jego syn Jakub też pragnie być strażakiem.

Pan Adam przyniósł do nas umundurowanie oraz hełm strażacki, które z zainteresowaniem oglądali uczniowie. Jeden z nich przymierzył mundur i hełm, które nie są tak lekkie jak można by sądzić.

Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych informacji na temat mundurów koszarowych, bojowych oraz galowych, a także sprzętu strażackiego, który używają strażacy podczas akcji ratunkowych.

Mieliśmy także okazję poznać wóz strażacki oraz jego wyposażenie.

Pan Adam Kaliś opowiadał nam o wielu ciekawych akcjach, w których brał udział.

Uczniowie byli pełni podziwu dla naszego gościa, który z narażeniem życia niejednokrotnie ratował życie innych.

         Spotkanie z absolwentem – panem Andrzejem Guzikiem

      

W piątek 29 maja 2015 roku odbyło się spotkanie z absolwentem, którym był Pan Andrzej Guzik.

Pan Guzik jest z zawodu leśnikiem i praca, którą wykonuje, jest jego wielką pasją.

Pan Andrzej opowiadał uczniom klas IV –V -VI o swojej pracy. Mówił bardzo ciekawie o życiu zwierząt, które można spotkać na naszym terenie. Przybliżył dzieciom tajniki przyrody.

Nasz Gość ciekawie odpowiadał na pytania, które zadawali uczniowie i nauczyciele. Na koniec uczestnicy spotkania obejrzeli foldery dotyczące przyrody oraz gatunków zwierząt na terenie powiatu olkuskiego. Uczniowie pogłębili swoją wiedzę na temat flory i fauny oraz gatunków chronionych.

Spotkanie było bardzo ciekawe i z pewnością pogłębiło wiedzę przyrodniczą dzieci oraz uwrażliwiło ich na otaczający świat roślin i zwierząt.

Spotkanie z absolwentem- panią Anną Czachór

   

W zdrowym ciele-zdrowy duch!

            W dn. 24.10.2014 roku gościła u nas absolwentka naszej szkoły Anna Czachór.

Jest ona fizjoterapeutką, absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, a swoją pracę wykonuje z pasją i zaangażowaniem. Ponadto jest instruktorem nordic walking oraz aqua aerobic, co jej sprawia dużą przyjemność.

            Na spotkanie z uczniami klas IV-VI Pani Ania przygotowała prezentację multimedialną na temat wad postawy i szkoły pleców. Uczniowie dowiedzieli się, co to jest prawidłowa postawa ciała, jakie są wady postawy i jakie czynniki wpływają na ich rozwój. Ponadto obejrzeli film instruktażowy na temat szkoły pleców.

            Ponadto w trakcie spotkania, w którym uczniowie aktywnie brali udział, nasza absolwentka przeprowadziła wraz z uczniami gimnastykę śródlekcyjną wraz z ćwiczeniami oddechowymi.

Uczniowie nauczyli się prawidłowo nosić tornister, dowiedzieli się, na co zwracać uwagę przy jego zakupie, ale z pewnością najważniejsza była profilaktyka wad postawy.

            Spotkanie z absolwentką szkoły było interesujące i potrzebne.

Mamy nadzieję, że uczniowie z większą świadomością czuwać będą nad prawidłową postawą, a zdobytą wiedzę wykorzystają w codziennym życiu.

Spotkanie z absolwentem- panem Igorem Żmudką

Dnia 16 grudnia 2014 roku gościł u nas kolejny absolwent naszej szkoły– Pan Igor Żmudka.

Ukończył on Medyczne Studium Terapii Zajęciowej w Będzinie i Wyższą Szkołę Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej-kierunek studiów: Ratownictwo Medyczne.

W latach 2008-2010 był wolontariuszem i stażystą w Zespole Opieki Zdrowotnej w Olkuszu.

Obecnie pracuje w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach w stacjach Siemianowice Śląskie i Chorzów. Jest instruktorem pierwszej pomocy przedmedycznej w licznie organizowanych pokazach i szkoleniach młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa śląskiego.

Ponadto Pan Igor Żmudka jest autorem dwóch pozycji książkowych na temat ratownictwa medycznego, elementów badań podmiotowych i przedmiotowych i wstępnej diagnostyki najczęstszych dolegliwości.

Spotkanie z Panem Igorem było bardzo ciekawe. Absolwent naszej szkoły opowiadał zgromadzonym dzieciom o swojej pracy, stroju ratownika, który miał na sobie.

Mówił o profilaktyce i różnych dolegliwościach najczęściej występujących wśród dzieci. Uczniów interesowała budowa ciała człowieka i w związku z tym zadawali Panu Igorowi wiele pytań, na które wyczerpująco odpowiadał.

Druga część spotkania miała charakter praktyczny. Pan Żmudka uczył dzieci, jak udzielać pierwszej pomocy.

To spotkanie na pewno zostanie w pamięci uczniów, którzy z pewnością nie będą stać obojętnie, gdy trzeba będzie komuś udzielić pomocy.

Spotkanie z absolwentem- panią Joanną Bożek

   

Dnia 13 kwietnia 2015 roku odbyło się spotkanie z absolwentem naszej szkoły -Panią Joanną Bożek –lokalną artystką. Uczniowie klas IV-V-VI mogli poznać wyjątkową osobę, która rozwija swoją wielką pasję, jaką jest malarstwo.

Pani Joasia opowiedziała uczniom, jak wyglądało jej spotkanie z tą twórczością. Pierwsze początki miały miejsce już w przedszkolu, gdzie Pani Joasia namalowała piękny, jak na małe dziecko, obrazek-krajobraz. Mieliśmy okazję go zobaczyć i podziwialiśmy zdolności malarskie młodej autorki.

Później Pani Joanna Bożek malowała różne obrazy, w tym piękne pejzaże. Jednak spotkanie ze szczególnym rodzajem malarstwa -ikonami-stało się dla Pani Joasi prawdziwym przełomem artystycznym. Ikony tak zainspirowały Panią Joannę Bożek, że od tej pory wypełniają cały jej wolny czas. Może poszczycić się wieloma wystawami i wielkim zainteresowaniem swoją twórczością nie tylko w kraju, ale też za granicą.

Mieliśmy szczególną okazję podziwiać niektóre ikony, które Pani Joasia do nas przyniosła. Zrobiły one na nas wielkie wrażenie. Podziwialiśmy talent i mistrzostwo autorki ikon.

Pani Joasia z wielkim zainteresowaniem opowiedziała nam o tajnikach rysowania ikon. Dowiedzieliśmy się, że jest to bardzo trudna sztuka wymagająca nie tylko wyjątkowego talentu, natchnienia, ale także naturalnych środków do malowania. Rysowanie ikony jest pewnym procesem, który wymaga czasu i kolejnych etapów pracy artystycznej.

Pani Joasia zachęcała uczniów do rozwijania swojego talentu i pracy nad sobą. Do tej pory ciągle doskonali swój warsztat pracy i tajniki sztuki, ucząc się od najlepszych malarzy, artystów.

Spotkanie z lokalną malarką, artystką było dla nas niezapomnianym przeżyciem, które na pewno zostanie w pamięci.

Spotkanie z absolwentem – Klaudią Kulawik

    

                  Dnia 9 lutego 2015 roku gościła u nas Klaudia Kulawik, która jest absolwentką naszej szkoły. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas IV-V-VI.

                Na początku Klaudia opowiedziała nam o tym, jak realizowała swoje marzenia związane z muzyką. Najpierw była Szkoła Muzyczna w Olkuszu, a potem występ w ogólnopolskim programie „Mam talent”, który zakończył się dla Klaudii wielkim sukcesem. Zdobyła sławę nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Otworzyły się przed nią nowe możliwości spełnienia swoich marzeń. Rozpoczęła naukę w Gimnazjum, a później Ogólnokształcącym Liceum Muzycznym w Katowicach, do którego dalej uczęszcza. Pragnie rozwijać swój talent na studiach wyższych.

                Klaudia przyniosła ze sobą flet poprzeczny, o którym nam ciekawie opowiedziała. Uczniowie mogli spróbować zagrać na nim i przekonać się, jak trudna jest to sztuka. Później Klaudia zagrała na flecie, a uczniowie nagrodzili ją gromkimi brawami.

Następnie uczniowie i nauczyciele zadawali naszemu gościowi różne pytania i z zainteresowaniem słuchali odpowiedzi. Dzieci dowiedziały się, jak wiele pracy i wyrzeczeń trzeba poświęcić, aby realizować swoje pasje i marzenia.

Koniec spotkania był dla wszystkich zebranych wspaniałą niespodzianką i prawdziwą ucztą duchową, ponieważ Klaudia zaśpiewała wybrany utwór, a wszyscy byli pod wielkim wrażeniem jego wykonania.

Cieszymy się, że Klaudia znalazła czas, aby przyjść na spotkanie w ramach realizowanego w naszej szkole programu innowacji pt. „Poprzez spotkania z absolwentami do wiedzy i mądrości”.

Byliśmy pełni podziwu i uznania dla młodej absolwentki, która osiągnęła już tak wiele. Z pewnością Klaudia Kulawik, wspaniała, skromna osoba, może być dla innych wzorem do naśladowania.

Spotkanie z absolwentem- panem Maciejem Zakrzewskim

  

W poniedziałek 17 listopada 2014 roku gościliśmy Pana Macieja Zakrzewskiego.

Jest on pracownikiem IPN- Instytutu Pamięci Narodowej oraz wykładowcą Akademii Papieskiej w Krakowie.

Pan Zakrzewski bardzo ciekawie opowiadał o swojej pracy i działalności IPN. Spotkanie było okazją do porozmawiania o historii naszej Ojczyzny.

Uczniowie mieli możliwość dowiedzenia się ważnych faktów na temat m.in. symboli narodowych,

I i II Wojny Światowej, a także Planu „Burza” i Powstania Warszawskiego.

Pan Maciej Zakrzewski podarował szkole bardzo ciekawe pomoce dydaktyczne, które z pewnością zaciekawią historią naszego regionu i kraju.

Spotkanie to było bardzo cenną lekcją historii, a uczniowie mieli możliwość poznać kolejnego, wyjątkowego absolwenta.

Spotkanie z absolwentem – panią Marią Sierką  

       

W poniedziałek 29 września 2014 roku absolwentka naszej szkoły Pani Maria Sierka była gościem spotkania z uczniami klas IV-VI.

Dzieci nie po raz pierwszy miały okazję spotkać się z Panią Marią, gdyż nieraz gościła ona w szkole. Jest bowiem zastępcą przewodniczącej KGW w Chechle. Na spotkaniach z uczniami Pani Maria Sierka opowiadała o naszej miejscowości, jej dawnych zwyczajach i obyczajach, a także o strojach regionalnych, działalności Koła Gospodyń Wiejskich „Chechlanki”, Izbie Regionalnej.

Tym razem Pani Maria spotkała się z uczniami jako przedstawiciel władzy lokalnej. jest sołtysem oraz radną naszej miejscowości i reprezentuje wszystkich jej mieszkańców.

Pani Maria opowiedziała uczniom o swojej pracy, zadaniach i obowiązkach. Uczniowie w trakcie spotkania z ciekawością słuchali naszego gościa, zadawali liczne pytania i żywo reagowali.

Po tym spotkaniu z absolwentem, uczestnicy na pewno już wiedza, jakie zadania stoją przed władzą lokalną i jak wygląda praca samorządowców.

Spotkanie z absolwentem – panem Pawłem Karasińskim

Dnia 18 marca 2014 r. gościliśmy w murach naszej szkoły Pana dr hab. Pawła Karasińskiego. Jest on pracownikiem naukowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Pracował przez wiele lat w Instytucie Fizyki, a obecnie kieruje katedrą Optoelektroniki.

Na początku spotkania Pan Paweł Karasiński opowiedział nam o drodze swojej edukacji. Przygotował dla nas pokaz starych zdjęć, m.in. z uroczystości otwarcia naszej szkoły podstawowej, w której czynnie uczestniczył. Mogliśmy poznać historię naszej szkoły ze wspomnień i ze starych zdjęć.

Potem Pan Paweł Karasiński w formie ciekawej prezentacji multimedialnej przybliżył nam dziedzinę wiedzy, która się zajmuje.

Nasz gość bardzo ciekawie opowiadał o światłowodach, dzięki którym mamy m.in. Internet. Dzieci mogły obejrzeć różne światłowody. Uczniowie z zaciekawieniem oglądali eksperymenty i doświadczenia przeprowadzone przez Pana Pawła Karasińskiego.

To spotkanie było bardzo interesujące i na pewno długo będziemy je wspominać.