Święto Niepodległości

Dzień 11 Listopada jest szczególnie ważnym świętem.

W przededniu tego święta odbywa się w szkole uroczysty apel, na którym dzieci prezentują swój program artystyczny: recytują wiersze, śpiewają piosenki i pieśni legionowe, przedstawiają małe formy teatralne. Przybliżają swoim kolegom ojczystą historię, drogę Polski do odzyskania niepodległości. W holu szkoły i w klasach znajdują się okolicznościowe gazetki. Przed budynkiem powiewają flagi biało-czerwone.

 

Co roku uczniowie obchodzą Święto Niepodległości także na sportowo, biorąc udział w Międzynarodowym Biegu Ulicznym Szlakiem Walk Legionów.

 

Od wielu lat to Święto Narodowe ma szczególnie podniosły charakter w naszej parafii. Uczniowie wraz ze sztandarem szkoły uczestniczą we mszy św. za Ojczyznę sprawowanej w kościele p.w. N.N.M.P. w Chechle. Dzieci mają na sobie piękne regionalne stroje krakowskie i szlacheckie. Współuczestniczą w nabożeństwie, na którym obecne są władze lokalne, samorządowe, kombatanci i przedstawiciele różnych organizacji.

Po mszy św. wszyscy uczestnicy udają się na cmentarz parafialny, aby złożyć kwiaty na grobie partyzantów i oddać cześć żołnierzom, którzy zginęli za Ojczyznę.

Ponadto uczniowie klasy VI ze sztandarem szkoły wraz z dyrektorem i wychowawcą uczestniczą w obchodach Święta Niepodległości w Bydlinie. Tam na cmentarzu parafialnym biorą udział w uroczystej mszy św., po której delegacje samorządowe, szkolne, kombatantów składają wieńce pod pomnikiem – Krzyżem legionistów poległych w bitwie pod Krzywopłotami.

Nasi uczniowie biorą również udział w Międzyszkolnym Konkursie Pieśni Legionowej i Żołnierskiej w Szkole Podstawowej w Bydlinie.