MAŁY MISTRZ ORTOGRAFII POWIATU OLKUSKIEGO – szkolny etap 2018/2019

 5 lutego 2019 r. odbył się szkolny etap konkursu „Mały Mistrz Ortografii Powiatu Olkuskiego” – XIX edycja. Głównymi celami konkursu są:
• motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii i gramatyki języka polskiego;
• wyłonienie uczniów o wysokich kompetencjach w zakresie stosowania zasad ortograficznych;
• propagowanie wśród uczniów i nauczycieli idei wspólnej odpowiedzialności za czystość i piękno języka polskiego;
• popularyzacja konkursu jako jednej z form rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów;
               Eliminacje szkolne polegały na wykonaniu pracy pisemnej, składającej się z dwóch części, tj. głównej (pisanie ze słuchu + test) i zadań dodatkowych.
W naszej szkole do ortograficznych zmagań przystąpiło 10 uczniów.
Do kolejnego etapu zakwalifikowali się:

          Szymon Zaręba ucz. kl. III otrzymał tytuł „Małego Mistrza Ortografii” 

Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chechle w roku szkolnym 2018/2019

       Milena Kulawik ucz. kl. III otrzymała tytuł „Małego Wicemistrza Ortografii”

Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chechle w roku szkolnym 2018/2019 

Patrycja Krzynówek ucz. kl. III otrzymała tytuł „Małego Wicemistrza Ortografii”

Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chechle w roku szkolnym 2018/2019

              Uczniowie zakwalifikowali się do etapu gminnego, który odbędzie się w Szkole Podstawowej w Jaroszowcu 07 marca 2019 r. o godz. 10.00.
                                                                GRATULUJEMY!