Międzynarodowy Dzień Bezpiecznego Internetu

Dnia 5 lutego 2019 r. rozpoczęliśmy w naszej szkole działania związane z DNIEM BEZPIECZNEGO INTERNETU pod hasłem „DZIAŁAJMY RAZEM”.(kliknij w link)

Od 2004 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej w lutym obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu (Safer Internet Day), który odbywa się w ramach programu „Safer Internet”. Ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematu bezpieczeństwa online.

W naszej szkole są realizowane różne przedsięwzięcia związane z Dniem Bezpiecznego Internetu. Tematyka DBI została omówiona podczas szkolnego apelu. Propagowaliśmy działania na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych oraz nagłośniliśmy tematykę dotyczącą bezpieczeństwa w sieci. W każdej klasie od I do VIII zostały przeprowadzone pogadanki, uczniowie obejrzeli materiały multimedialne udostępnione na stronie https://www.saferinternet.pl/materialy-edukacyjne/materialy-multimedialne.html. Otrzymaliśmy pakiet materiałów edukacyjnych, które zostały udostępnione naszym uczniom.

Już od kilku lat bierzemy udział w tej akcji. Koordynatorem projektu jest pani Eleonora Lazurowicz-Senejko.