DZIEŃ DZIECKA

 

DZIEŃ DZIECKA – CHILDREN’S DAY

W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W CHECHLE

Dnia 31 maja 2019 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Chechle odbył się Dzień Dziecka i Dzień Sportu. Jest to coroczne święto obchodzone już od wielu lat na orliku przy szkole. Jak zawsze przy znakomitej pogodzie uczniowie szkoły i przedszkola uczestniczyli w rozgrywkach sportowych, które zakończyły się wyłonieniem zwycięzców i rozdaniem nagród. Tegoroczne święto miało również wymiar międzynarodowy w związku z realizacją w  szkole w Chechle projektu  Dreams and Teams, finansowanego ze środków British Council za pośrednictwem Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA. Szkoła w Chechle nawiązała współpracę z ze szkołą w Turcji, gdzie również obchodzono Dzień Dziecka. Za pomocą Internetu zostały opracowane w języku angielskim zasady konkurencji sportowych, które wykonano w Polsce i Turcji, a po zakończeniu święta zostały omówione wrażenia i nastąpiła wymiana zdjęć. Święto rozpoczęło się występem uczniów – śpiewanie piosenek, rozgrzewka przy dźwiękach muzyki i wykonanie rozgrzewki przy śpiewie piosenki angielskiej „Go Bananas”. Oprócz tylu atrakcji dzieci mogły też bawić się na dmuchanych zamkach. W święcie uczestniczyli także zaproszeni goście, którzy co roku bawią się razem z przedszkolakami i uczniami podczas tego święta. Sponsorami nagród i akcesoriów sportowych zakupionych dla uczniów i szkoły byli: Rada Rodziców,  British Council za pośrednictwem Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA oraz zaproszeni goście.