ŚWIĘTO PLONÓW

Dnia 1 września 2019 r. w Chechle odbyły  się Gminne Dożynki oraz obchody 60-lecia Koła Gospodyń Wiejskich „Chechlanki”.

Było to niezwykłe święto, które zgromadziło  nie tylko mieszkańców, wszystkie KGW z całej Gminy,  ale także przedstawicieli władz państwowych, wojewódzkich, samorządowych oraz lokalnych, a także różnych stowarzyszeń i instytucji.

Dzieci i uczniowie ZSP w Chechle  wzięli  licznie udział w tym pięknym święcie. Ubrani w ludowe piękne stroje krakowskie najpierw uczestniczyli we mszy świętej celebrowanej przez Biskupa, a potem w barwnym korowodzie przeszli na boisko ULKS przy Domu Seniora, gdzie odbywała  się uroczystość dożynkowa.

Tam dzieci przedstawiły program artystyczny „Tego chleba nam potrzeba”, który przygotowali nauczyciele. Młodzi artyści nie tylko recytowali, ale także tańczyli krakowiaka oraz trojaka.  Występ bardzo podobał się zebranym, którzy nagrodzili dzieci gromkimi brawami.

To niezwykłe przeżycie i udział w Dożynkach wzmacniają  nie tylko poczucie przynależności do swojej małej Ojczyzny, ale także kultywują nasze piękne polskie zwyczaje i tradycje.

inf. Bożena Kliś