Ślubowanie i pasowanie na ucznia klasy I

Dnia 14 października 2019 r. o godz. 10.00 uczniowie klasy I zanim przystąpili do ślubowania i pasowania, musieli udowodnić, że nadają się na pierwszoklasistów. A w jaki sposób mogli to udowodnić? Oczywiście umiejętnościami, przede wszystkim w recytacji, śpiewie i tańcu, które musieli zaprezentować przed zgromadzoną publicznością na sali gimnastycznej.   Pierwszoklasiści, niczym uczestnicy studniówki zatańczyli poloneza. Symboliczny marsz w przyszłości będzie ich wprowadzał w dorosłe życie. Potem były wiersze, piosenki, taniec Grace, a wszystko to odbywało się pod bacznym okiem zgromadzonych gości na sali gimnastycznej.

Dzieci długo się przygotowywały do ślubowania pod okiem wychowawczyni Eleonory Lazurowicz-Senejko i pani Agnieszki Jurczyk-Szatan.  W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: pani dyrektor Anna Kotara, zastępca pani dyrektor Aleksandra Porębska,radny wsi Chechło pan Józef Kaczmarczyk, pani sołtys Maria Sierka, nauczyciele i pracownicy Zespolu Szkolno-Przedszkolnego, wzruszeni rodzice, dziadkowie, uczniowie  naszej szkoły i przedszkolaki .

Po części artystycznej rozpoczęła, się ceremonia pasowania. W podniosłej atmosferze dzieci złożyły ślubowanie i zostały przyjęte w poczet uczniów Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chechle . Po wyprowadzeniu sztandaru w myśl tradycji naszej szkoły dzieci pozostawiły swój ślad odciskając wskazujący  paluszek w Kronice Szkoły, tak jak kiedyś uczynili to ich rodzice. Po uroczystościach czekała na nowych uczniów następna niespodzianka – pyszny poczęstunek przygotowany przez rodziców. Na pamiątkę tego bardzo ważnego dnia dzieci mogły zrobić sobie zdjęcie w  „Foto-budce”.

inf. Eleonora Lazurowicz-Senejko