KLASY I-III PAMIĘTAJĄ

Dnia 28.10.2018 r. dzieci z klas I-III wybrały się na pobliski cmentarz. Po drodze zatrzymały się przy pomniku poświęconym ofiarom II wojny światowej ufundowanym przez mieszkańców Chechła. Minutą ciszy uczcili ich pamięć.

Na cmentarzu zapalili znicze na przed tablicą nagrobkową, upamiętniającą Żołnierzy poległych w II Wojnie Światowej. Odczytali nazwiska mieszkańców Chechła walczących z okupantem.
Następnie spacerując po cmentarzu odwiedzili groby nieżyjących nauczycieli i dyrektorów szkoły i przedszkola: śp. Józefy Guzik i śp. Marii Małozieć oraz nauczycielki języka polskiego śp. Barbary Elżbiety Wójcik.  W czasie wycieczki, dzieci poznawały tradycje, zwyczaje związane ze świętem zmarłych w naszej kulturze i religii. Zrozumiały też jak należy zachowywać się na cmentarzu, by nie zakłócać spokoju zmarłych i osób odwiedzających to miejsce.

inf. Eleonora Lazurowicz-Senejko