Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Moja wymarzona złota rybka”

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie plastycznym „Moja wymarzona złota rybka”.

Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli oraz szkół podstawowych.

Każdy uczestnik wykonuje tylko jedną pracę w dowolnej technice płaskiej:  rysowanie, malowanie,  wyklejanie  (z  wyjątkiem  technik  nietrwałych  oraz  komputerowych i przestrzennych)  i  tylko  w formacie  A4.

Każda placówka może przysłać nieograniczoną liczbę prac!

Prace proszę podpisać ołówkiem.

Na prace czekamy do 21 stycznia – p. Monika Zalewska i p. Agnieszka Jurczyk-Szatan