Apel Wójta Gminy Klucze do Rodziców

Drodzy Rodzice!

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, od 12 marca 2020 r. we wszystkich szkołach, przedszkolach i klubach dziecięcych zostały zawieszone zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze (w dniach 12 i 13 marca mogą odbywać się jedynie zajęcia opiekuńcze). Proszę, aby rodzice zwrócili uwagę na konieczność przebywania w tym czasie dzieci w domach. Najbliższych dwóch tygodni nie należy traktować jako dodatkowych ferii. Dla bezpieczeństwa własnego i rodziny, dzieci i uczniowie powinni pozostać w miejscu zamieszkania i ograniczyć kontakty z innymi do minimum.