Udanych i bezpiecznych wakacji

https://wiedza.pkn.pl/web/strefa-edukacji/oswiata-aktualnosci