Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Dnia 1 września 2020 r. rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021 w trybie stacjonarnym. W związku z tym informujemy, iż na ten dzień zaplanowaliśmy krótkie spotkania uczniów z wychowawcami. Z uwagi na obowiązujący stan epidemiologiczny, rezygnujemy z uroczystej inauguracji i ograniczymy się do przekazania niezbędnych informacji. W związku z tym poniżej podajemy harmonogram rozpoczęcia roku

Msza św. w Kościele Parafialnym p.w. N.N.M.P. o godz. 9.00.

– Spotkanie w szkole o godz. 10.15

Do szkoły mogą przyjść wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych, jeżeli domownicy nie przebywają na kwarantannie.

Rodzic może towarzyszyć wyłącznie dziecku  z klasy I.

Przyjmujemy zasadę, że jednemu dziecku może towarzyszyć jeden rodzic/opiekun.

Wszyscy rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa (maseczka, przyłbica).

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego

Uczniowie klas pierwszej spotkają się z wychowawczynią na sali gimnastycznej (wchodzą do szkoły wejściem do sali gimnastycznej od strony parkingu).

Uczniowie pozostałych klas od II do VIII spotkają się w przydzielonych salach lekcyjnych ze swoimi wychowawcami wg następującego harmonogramu (wchodzą do szkoły wejściem od szatni):

klasa II – sala 20

Klasa III – sala 30

Klasa IV – sala 16

Klasa V – sala 203

Klasa VI – sala 204

Klasa VII a –sala 201

Klasa VII b – sala 205

Klasa VIII – sala 202

– Apelujemy o zachowanie dystansu społecznego 1,5 m.

– Po wejściu do budynku osoby dezynfekują ręce udostępnionym płynem.

–  Po zakończeniu spotkania z wychowawcą uczniowie kierują się pod opieką wychowawcy do wyjścia.

Szanowni Państwo ze względu na bardzo dynamiczną sytuację bardzo prosimy o systematyczne śledzenie informacji na stronie szkoły i e- dzienniku.

Gify Szkolne - GifyAgusi.pl