MEGA MISJA W NASZEJ MEGA SZKOLE!

     

   zdjęcia Paulina Szatan-Pasich

Świetlica w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chechle po raz kolejny bierze udział w Mega Misji –edukacyjnej platformie internetowej. Dzieci klas I-III uczęszczające na zajęcia świetlicowe bardzo chętnie udzielają się podczas zajęć według scenariusza Mega Misji. Na zajęciach poruszane są tematy z zakresu bezpieczeństwa w sieci, etyki i wartości w komunikacji interpersonalnej oraz nazywanie i rozróżnianie emocji. Dzieci wykazują ogromne zainteresowanie tematami oraz kreatywnie wykonują zadane prace plastyczne. Zgodnie z regulaminem Mega Misji na bieżąco wysyłane są relacje w postaci wszystkich wspaniałych dzieł wychowanków świetlicy, które zostały nagrodzone między innymi ciekawymi rozwijającymi kreatywność grami edukacyjnymi, klockami wspierającymi motorykę małą a także tabletem. Wszystkie dzieci są bardzo zaangażowane i ciekawe kolejnych Mega Misji.

inf. Paulina Szatan-Pasich