Ślubowanie pierwszej klasy

Dnia 14 października 2020 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej. Wydarzenie to wpisało się na stałe w kalendarz imprez szkolnych. To bardzo ważne przeżycie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców.

Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej, musieli przedstawić to, czego się już  w szkole nauczyli. Odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności: śpiewali piosenki, tańczyli, recytowali wiersze oraz  odpowiadali na szereg bardzo ważnych pytań. Po zakończonym  występie Pani dyrektor potwierdziła, iż wszystkie dzieci wspaniale zdały „egzamin pierwszoklasisty”.

Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów, które wzbudziło wiele emocji. Aktu pasowania dokonała Pani dyrektor Anna Kotara. Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chechle.

Na upamiętnienie tego ważnego dnia Pierwszoklasiści otrzymali  dyplomy pasowania na ucznia, medale oraz słodkie upominki.

                                                          Tekst: wychowawca klasy I – Anna Wójcik-Kochańska

zdjęcia wykonali Rodzice uczniów z klasy I