Informacje dla rodziców

Informujemy, że 4 czerwca 2021 r. (tj. piątek) jest dzień wolnym od zajęć dydaktycznych. W szkole organizowane są zajęcia opiekuńcze od 8:00 -14:00.