Gminny Konkurs Recytatorski

10 grudnia 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chechle odbył się Gminny Konkurs Recytatorski dla edukacji wczesnoszkolnej pt. „Podróże z wierszem”. Dwudziestu jeden uczniów ze szkół z naszej Gminy zaprezentowało wiersze związane z   tematyką konkursu. Z uwagi na pandemiczne warunki , konkurs odbył się w formie zdalnej. Małych oratorów oceniało jury w składzie:  Pani Monika Latos (nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej w Chechle), Pani Celina Adamek (nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej w Chechle) i Pani Beata Sierka (nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej w Rodakach) Po wysłuchaniu wszystkich uczestników wybrano

 Mistrza Recytacji Gminy Klucze

Wyniki konkursu:

   Miejsce I zdobyła  Waksmańska Amelia ze Szkoły Podstawowej w Kwaśniowie

 –  nauczyciel prowadzący Bogumiła Barczyk

Miejsce II zdobyła  Mrówka Katarzyna ze Szkoły Podstawowej w Kluczach

 – nauczyciel prowadzący Góźdź Anna

Miejsce III zdobył  Duda Ignacy ze Szkoły Podstawowej w Kwaśniowie                   

– nauczyciel prowadzący Wydmańska Agnieszka

 

Zostały również przyznane wyróżnienia dla Małozięć Zuzanny ze Szkoły Podstawowej w Chechle, Żelaznej Alicji ze Szkoły Podstawowej w Bydlinie, Kramarz Barbary ze Szkoły Podstawowej w Ryczówku, Majcherkiewicz Liliany ze Szkoły Postawowej w Jaroszowcu, Binek Aleksandry ze Szkoły Podstawowej w Rodakach 

Gratulujemy !