Lekcje z ZUS

„Projekt z ZUS” to projekt edukacyjny pod patronatem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji i Nauki realizowany w klasie 8a i 8b na lekcjach wiedzy o społeczeństwie. Jego celem jest wprowadzenie uczniów w podstawowe zagadnienia związane z systemem ubezpieczeń społecznych w Polsce. Podczas jednej lekcji uczniowie dowiadują się, dlaczego warto podlegać ubezpieczeniom społecznym i na jakie świadczenia można liczyć w zamian za opłacanie składek. Zadaniem uczestników projektu jest wykonanie pracy konkursowej (w formie filmu, plakatu lub komiksu), wyjaśniającej dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne. Najlepsze prace uczniów zostaną nagrodzone.