22 KWIETNIA „DZIEŃ ZIEMI”

 

   

Nasza szkoła przystąpiła do akcji ekologicznej ogłoszonej przez Urząd Marszałkowski oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego „Posprzątajmy Małopolskę na wiosnę! 2022”.

Celem akcji było budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców Małopolski,  ich odpowiedzialności za środowisko naturalne, kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej, zwrócenie uwagi na problem pozostawiania śmieci na terenach rekreacyjnych, odpowiedzialności za stan środowiska, przeniesienie postaw na praktykę codzienną, oraz propagowanie aktywnej edukacji ekologicznej prowadzonej w terenie, na świeżym powietrzu.

Akcja miała również na celu pokazanie uczniom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko zbiórka śmieci, ale głównie zmiana nawyków w codziennym życiu (segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami).

22 kwietnia uczniowie wszystkich klas wraz z wychowawcami, zaopatrzeni w worki i jednorazowe rękawiczki, udali się na wyznaczone im tereny, które solidnie posprzątano. Akcja przebiegła szybko i sprawnie, a efekty pracy uczniów były imponujące. Czynny udział w tym przedsięwzięciu dał uczniom do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko oraz czystość otoczenia.